kontakt

Wyłącznym dystrybutorem produktów Guardini w Polsce jest firma:
Gero Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 126
01-304 Warszawa
tel. +48(22) 583 10 33
fax. +48(22) 583 10 44
e-mail: gero@gero.com.pl
http: www.gero.com.pl

NIP: 526-015-16-32
REGON: 002156516